HOBUT 6005
HOBUT 10005

Biến dòng Hobut

Current Transformers, Kilowat Hour Meters, Transducers (Ac curdent), Ammeter, Voltmeter hãng HOBUT, bán rơ le bảo vệ ( protection relay) của hãng Hobut, bán bộ chuyển đổi ( transducers) của hãng Hobut, bán công tắc vị trí ( selector switches) của hãng Hobut,