Biến tần Allen Bradley

Allen Bradley được sản xuất theo dâu chuyền công nghệ từ Châu Âu, hệ thống lắp ráp theo tiêu chuẩn cao nhất. Allen Bradley luôn tạo ra nhiều sang kiến công nghệ mới nhất nhằm phát triển nhất ngành công nghệ điều khiển ứng dụng công nghiệp.