Biến tần Yaskawa

Yaskawa là nhà sản xuất lớn nhất thế giới của ổ đĩa AC Inverter, Servo và Motion Control, và hệ thống tự động hóa Robotics.Yaskawa America, Biến tần Yakawa là một công ty thuộc sở hữu của Yaskawa Electric Corporation của Nhật Bản. Từ năm 1915, Yaskawa Electric đã phục vụ thế giới cần cho sản phẩm để nâng cao năng suất toàn cầu thông qua tự động hóa.

Biến tần Yaskawa, nhà cung cấp Yaskawa, Yaskawa, Yaskawa Việt Nam, Đại lý Yaskawa. PLC Yaskawa