ProMinent BT4b 1000
ProMinent GMXa 0708

Bơm định lượng- Bơm hóa chất ProMinent

<!– wp:paragraph –>
<p>Nhóm công ty
ProMinent có trụ sở tại Heidelberg và trong hơn 55 năm đã phát triển và sản xuất
các thành phần và hệ thống đo lường chất lỏng và các giải pháp để xử lý nước và
khử trùng nước.</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>
<p>Nền tảng của
câu chuyện thành công toàn cầu của ProMinent là các sản phẩm chất lượng cao dựa
trên nhiều thập kỷ chuyên môn kỹ thuật, hiểu biết sâu sắc về các ứng dụng và
không ngừng đổi mới. Do đó</p>
<!– /wp:paragraph –>

<!– wp:paragraph –>
<p>nhóm công ty
liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển. ProMinent cũng có khả năng tích hợp
theo chiều dọc cao tại 12 cơ sở sản xuất trên toàn thế giới, bao gồm
Heidelberg, đảm bảo chất lượng vượt trội cho khách hàng và đảm bảo sự độc lập của
chúng tôi trước những biến động của thị trường nhà cung cấp.</p>
<!– /wp:paragraph –>