Nhà cung cấp Mô đun Pilz

Các mô-đun giao tiếp PSSuniversal và PSSuniversal 2 được sử dụng cho mạng phi tập trung và để truyền các tín hiệu liên quan đến an toàn và không liên quan đến an toàn ở cấp độ trường. Sử dụng PSSuniversal, có thể triển khai nhiều loại ứng dụng bằng cách kết nối tối đa 64 mô-đun I/O

Linhkienthaythetudonghoa chuyên cung cấp sản phẩm Pilz tại Việt Nam

Liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại Nhân 0938984234 hoặc email Nhan@antrongtin.com để được biết thêm thông tin về sản phẩm Pilz