Dau_phun-ap-suat-schlick
dauphunschlick
schlick

Súng phun Schlick tại việt nam

    Đầu phun áp suất Schlick Việt Nam – còn được gọi là ‘vòi phun đơn’ – sử dụng năng lượng của chúng để làm sạch chất lỏng đang được cung cấp cho chúng. Thông thường không cần thêm bất kỳ khí nén hoặc hơi nước.Chất lỏng có áp suất được thải vào bầu khí quyển xung quanh dưới dạng máy bay phản lực hay lớp mỏng. Tất cả các loại xịt và kích cỡ giọt nhỏ đều có thể, tùy thuộc vào loại Đầu phun áp suất Schlick và các thông số quá trình.

    error: Content is protected !!